individuele begeleiding & pedagogische thuisondersteuning       met een PGB

Begeleiding en Thuisondersteuning

Met BETHzorg werk ik als pedagogisch thuisbegeleider. Ik bied begeleiding en thuisondersteuning aan (een gezin met) een kind, jongere of jongvolwassene met een zorgvraag, (licht) verstandelijke, lichamelijke of meervoudige beperking, autisme spectrum stoornis of bijkomende problematiek.

Door het werken aan doelen wordt een situatie gestabiliseerd en worden vaardigheden behouden of ontwikkeld. 


THUISONDERSTEUNING

 • Ondersteunen bij het oefenen en uitvoeren van algemene dagelijkse levensverrichtingen en zelfredzaamheid met praktische ondersteuning bij het uitvoeren van vaardigheden/handelingen. 
 • Ondersteunen bij het aanbrengen, oefenen en behouden van structuur in en regie over het persoonlijk leven.
 • Interventies op- en het aansturen/ corrigeren van gedrag ten gevolge van een stoornis.
 • Ook het tijdelijk overnemen van de zorg van ouders d.m.v. oppassen in de vertrouwde thuissituatie van het kind behoort tot de mogelijkheden. 
 • Ondersteunen bij de uitvoering van de administratie.
 • Begeleiding bij vrijetijdsbesteding.


BEGELEIDING op ZATERDAG  

 • Begeleiding op zaterdag is een dag(deel) gezellig samen zijn met maximaal 4 andere kinderen. 
 • Onder professionele begeleiding wordt een gestructureerde zaterdag geboden waarbij ontwikkeling en samen spelen centraal staat. 
 • De begeleiding op zaterdag vindt plaats in een fijne ruimte in Eethen.
 • Begeleiding op woensdagmiddag is bespreekbaar. 


LOGEERZORG

 • Bij voldoende vraag kan toekomstig ook logeren geboden worden. Bij vragen of interesse hierin kan contact worden opgenomen. 


Mijn opleidingsachtergrond is hbo Pedagogiek. Ik heb kennis van en ervaring in het werken met de begeleidingsmethodiek Geef me de Vijf. 


De 5 pijlers van deze methodiek zijn:

 • Autisme begrijpen

 • Positief contact

 • Basisrust creëren

 • Problemen oplossen

 • Ontwikkeling bevorderen


De begeleiding en thuisondersteuning kan structureel op een afgesproken dag en tijdstip plaatsvinden of flexibel in overleg met de ouders van een kind of de jongere. 

Overname van uitsluitend persoonlijke verzorging of huishoudelijke taken zijn uitgesloten. 

De zorg wordt uitgevoerd met bekostiging vanuit een Persoonsgebonden Budget (PGB). Andere financieringsbronnen zijn niet mogelijk. Via de Sociale Verzekeringsbank(SVB) wordt een Zorgovereenkomst van Opdracht opgesteld in het PGB Portaal waarin de afspraken en het uurtarief van de begeleiding of thuisondersteuning opgenomen zijn.