individuele begeleiding & pedagogische thuisondersteuning       met een PGB

Christelijke identiteit


BETHzorg heeft als grondslag een reformatorisch christelijke identiteit.

Ik onderschrijf het Woord van God zoals omschreven staat in de Statenvertaling en de daarop gegronde Drie Formulieren van Enigheid. Ik ben verbonden aan de Hersteld Hervormde Kerk (HHK). Mijn identiteit en christelijke normen en waarden zijn zichtbaar in mijn dagelijks handelen en uitstraling tijdens de begeleiding en thuisondersteuning. 

Van de ouders en het kind of de jongere wordt verwacht dat zij eveneens een christelijke identiteit naleven. 

Vanuit een rustige, respectvolle en actieve houding draag ik er met de begeleiding en thuisondersteuning graag aan bij dat het kind of de jongere met een zorgvraag thuis in zijn of haar vertrouwde omgeving kan wonen en ontwikkelen.